” Ống Thép Hòa Phát ” là thương hiệu quốc gia, sản phẩm chất lương, giá thành cạnh tranh. Được người tiêu dùng, nhà thầu, kiến trúc sư tin dùng cho các công trình xây dựng. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất tại Việt Nam và quốc tế. Đảm bảo chất lượng cho công trình, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng. 

Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Hình ảnh giao thép ống mạ kẽm tại công trình

Thành Đạt Steel tự hào là đơn vị cung câp là đại lý của Hòa Phát trong nhiều năm. Với phương châm ” Hớp tác cùng phát triển ” không ngừng nâng cao khả năng chuyên môn, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm ” Ống Kẽm Hòa Phát ” rất đa dạng chủng loại phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Để tìm hiểu chi tiết mời quý khách tham khảo ” Bảng giá ống kẽm nhúng nóng Hòa Phát”

[ Cập nhật ] Bảng giá thép ống mạ kẽm, đen, nhúng nóng mới nhất hôm nay

Là đại lý cấp 1 thép hộp Hòa Phát trên toàn quốc chúng tôi cập nhật bảng giá thép ống Hòa Phát chí xác trực tiếp từ nhà máy sản xuất. Bảng giá được chúng tôi cập nhật liên tục 24/7 trên hệ thống website công ty. 

Bảng báo giá ống thép hòa phát hôm nay
Bảng giá ống thép hòa phát

Báo giá thép ống Hòa Phát mạ kẽm mới nhất hôm nay

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM HÒA PHÁT
 Quy cách   Độ dày    Kg/cây  Đơn giá hộp kẽm
φ21.2
(168cây/bó)
                      1.00                        2.99               55,300
                      1.10                        3.27               60,500
                      1.20                        3.55               65,700
                      1.40                        4.10               75,900
                      1.80                        5.17               95,600
                      2.00                        5.68             105,100
φ26.65
(113cây/bó)
                      1.00                        3.80               70,300
                      1.10                        4.16               77,000
                      1.20                        4.52               83,600
                      1.40                        5.23               96,800
                      1.80                        6.62             122,500
                      2.00                        7.29             134,900
φ33.5
(80cây/bó)
                      1.00                        4.81               89,000
                      1.10                        5.27               97,500
                      1.20                        5.74             106,200
                      1.40                        6.65             123,000
                      1.80                        8.44             156,100
                      2.00                        9.32             172,400
φ42.2
(61cây/bó)
                      1.10                        6.69             123,800
                      1.20                        7.28             134,700
                      1.40                        8.45             156,300
                      1.80                      10.76             199,100
                      2.00                      11.90             220,200
ϕ48.1
(52cây/bó)
                      1.20                        8.33             154,100
                      1.40                        9.67             178,900
                      1.80                      12.33             228,100
                      2.00                      13.64             252,300
φ59.9
(37cây/bó)
                      1.40                      12.12             224,200
                      1.80                      15.47             286,200
                      2.00                      17.13             316,900
φ75.6
(27cây/bó)
                      1.80                      19.66             363,700
                      2.00                      21.78             402,900
φ88.3
(24cây/bó)
                      1.80                      23.04             426,200
                      2.00                      25.54             472,500
φ113.5
(16cây/bó)
                      1.80                      29.75             550,400
                      2.00                      33.00             610,500

Bảng báo giá thép ống đen Hòa Phát hôm nay

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐEN HÒA PHÁT
 Quy cách   Độ dày    Kg/cây  Đơn giá hộp đen
φ21.2
(168cây/bó)
                      1.00                            2.99                          53,800
                      1.10                            3.27                          58,900
                      1.20                            3.55                          63,900
                      1.40                            4.10                          73,800
                      1.80                            5.17                          93,100
                      2.00                            5.68                        102,200
φ26.65
(113cây/bó)
                      1.00                            3.80                          68,400
                      1.10                            4.16                          74,900
                      1.20                            4.52                          81,400
                      1.40                            5.23                          94,100
                      1.80                            6.62                        119,200
                      2.00                            7.29                        131,200
φ33.5
(80cây/bó)
                      1.00                            4.81                          86,600
                      1.10                            5.27                          94,900
                      1.20                            5.74                        103,300
                      1.40                            6.65                        119,700
                      1.80                            8.44                        151,900
                      2.00                            9.32                        167,800
φ42.2
(61cây/bó)
                      1.10                            6.69                        120,400
                      1.20                            7.28                        131,000
                      1.40                            8.45                        152,100
                      1.80                          10.76                        193,700
                      2.00                          11.90                        214,200
ϕ48.1
(52cây/bó)
                      1.20                            8.33                        149,900
                      1.40                            9.67                        174,100
                      1.80                          12.33                        221,900
                      2.00                          13.64                        245,500
φ59.9
(37cây/bó)
                      1.40                          12.12                        218,200
                      1.80                          15.47                        278,500
                      2.00                          17.13                        308,300
φ75.6
(27cây/bó)
                      1.80                          19.66                        353,900
                      2.00                          21.78                        392,000
φ88.3
(24cây/bó)
                      1.80                          23.04                        414,700
                      2.00                          25.54                        459,700
φ113.5
(16cây/bó)
                      1.80                          29.75                        535,500
                      2.00                          33.00                        594,000

Bảng giá ống thép Hòa Phát Nhúng Nóng hôm nay

Bảng giá ống thép Hòa Phát Nhúng Nóng mới nhất
 Quy cách   Độ dày    Kg/cây  Đơn giá
φ21.2
(168cây/bó)
    1.90      5.48                      145,200
    2.10      5.94                      157,400
    2.60      7.26                      192,400
φ26.65
(113cây/bó)
    1.90      6.96                      184,400
    2.10      7.70                      204,100
    2.60      9.36                      248,000
φ33.5
(80cây/bó)
    1.90      8.89                      235,600
    2.10      9.76                      258,600
    2.60    11.89                      315,100
    2.90    13.14                      348,200
    3.20    14.40                      381,600
φ42.2
(61cây/bó)
    1.90    11.34                      300,500
    2.10    12.47                      330,500
    2.60    15.24                      403,900
    2.90    16.86                      446,800
    3.20    18.60                      492,900
    3.60    20.56                      544,800
φ48.1
(52cây/bó)
    1.90    13.00                      344,500
    2.10    14.30                      379,000
    2.50    16.98                      450,000
    2.90    19.38                      513,600
    3.20    21.40                      567,100
    3.60    23.71                      628,300
    4.00    26.10                      691,700
    5.00    31.89                      845,100
φ26.65
(113cây/bó)
    1.90      6.96                      184,400
    2.10      7.70                      204,100
    2.60      9.36                      248,000
φ33.5
(80cây/bó)
    1.90      8.89                      235,600
    2.10      9.76                      258,600
    2.60    11.89                      315,100
    2.90    13.14                      348,200
    3.20    14.40                      381,600
φ42.2
(61cây/bó)
    1.90    11.34                      300,500
    2.10    12.47                      330,500
    2.60    15.24                      403,900
    2.90    16.86                      446,800
    3.20    18.60                      492,900
    3.60    20.56                      544,800
φ48.1
(52cây/bó)
    1.90    13.00                      344,500
    2.10    14.30                      379,000
    2.50    16.98                      450,000
    2.90    19.38                      513,600
    3.20    21.40                      567,100
    3.60    23.71                      628,300
    4.00    26.10                      691,700
    5.00    31.89                      845,100
φ59.9
(37cây/bó)
    1.90    16.30                      432,000
    2.10    17.97                      476,200
    2.50    22.16                      587,200
    2.90    24.48                      648,700
    3.20    26.86                      711,800
    3.60    30.18                      799,800
    4.00    33.08                      876,600
    5.00    40.62                   1,076,400
φ75.6
(27cây/bó)
    2.10    22.85                      605,500
    2.50    27.04                      716,600
    2.90    31.37                      831,300
    3.20    34.26                      907,900
    3.60    38.58                   1,022,400
    4.00    42.40                   1,123,600
    4.50    47.34                   1,254,500
    5.00    42.40                   1,123,600
φ88.3
(24cây/bó)
    2.10    26.80                      710,200
    2.50    31.74                      841,100
    2.90    36.83                      976,000
    3.20    40.30                   1,068,000
    3.60    45.14                   1,196,200
    4.00    50.22                   1,330,800
    4.50    55.80                   1,478,700
    5.00    61.63                   1,633,200
φ113.5
(16cây/bó)
    2.50    41.06                   1,088,100
    2.90    47.48                   1,258,200
    3.00    49.07                   1,300,400
    3.20    52.58                   1,393,400
    3.60    58.50                   1,550,300
    4.00    64.84                   1,718,300
    4.50    73.20                   1,939,800
    5.00    80.27                   2,127,200
    5.50    87.89                   2,329,100
φ141.3     3.96    80.48                   2,156,900
    4.78    96.56                   2,587,800
    5.16  103.95                   2,785,900
    5.56  111.67                   2,992,800
    6.35  126.80                   3,398,200
φ168.3     3.96    96.30                   2,580,800
    4.78  115.66                   3,099,700
    5.16  124.56                   3,338,200
    5.56  133.89                   3,588,300
    6.35  152.17                   4,078,200
φ219.1     3.96  126.06                   3,416,200
    4.78  151.59                   4,108,100
    5.16  163.35                   4,426,800
    5.56  175.68                   4,760,900
    6.35  199.90                   5,417,300
    8.18  255.29                   6,918,400
φ273     6.35  250.55                   7,491,400
    7.09  278.97                   8,341,200
    7.80  306.08                   9,151,800
    9.27  361.75                  10,816,300

*Lưu ý: Bảng giá trên được cập nhật trực tiếp từ nhà máy sản xuất Hòa Phát. Giá thị trường thực tế có thể thay đổi theo từng khu vực, số lượng đơn đặt hàng. Để nhận báo giá thép Hòa Phát mới nhất, chính xác nhất. Liên hệ ngay : 0933 336 337 0336 337 399 – 0777 0999 88 – 0343 502 888 để được tư vẫn & báo giá miễn phí

+ Bảng giá đã bao gồm thuế Vat 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

+ Hàng chính hãng mới 100% chưa qua sử dụng

+ Dung sai hàng hóa theo độ dày, kích thước, trọng lượng ±5%

+ Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ chất lượng CO/CQ.

+ Hình thức thanh toán thuận tiện: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Nhận định Thị Trường Tiêu Thụ và Giá Ống Thép Hòa Phát Năm 2024: Bản Đánh Giá Chính Xác từ Chuyên Gia Sắt Thép

Năm 2024 đang được kỳ vọng là một năm đầy biến động trong ngành công nghiệp sắt thép, đặc biệt đối với tập đoàn Hòa Phát – một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp ống thép. Trong bài viết này, chúng tôi – một chuyên gia sắt thép có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này – sẽ cung cấp một bản đánh giá chính xác về tình hình thị trường tiêu thụ và dự báo giá ống thép của tập đoàn Hòa Phát trong năm 2024.

Thị Trường Tiêu Thụ

Với tình hình kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi sau đợt suy thoái do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành công nghiệp xây dựng và ngành công nghiệp sản xuất sẽ tiếp tục trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Điều này sẽ tạo ra một nhu cầu lớn về các vật liệu xây dựng, đặc biệt là ống thép – thành phần không thể thiếu trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng.

Giá Ống Thép Hòa Phát

Dựa trên các phân tích và dự báo, giá ống thép của tập đoàn Hòa Phát trong năm 2024 có thể có sự điều chỉnh nhẹ tùy thuộc vào các yếu tố như biến động giá nguyên liệu, chi phí sản xuất và tình hình cung cầu toàn cầu. Tuy nhiên, với sự tập trung vào nâng cao năng suất và tối ưu hóa quy trình sản xuất, Hòa Phát có khả năng giữ vững mức giá cạnh tranh trong thị trường.

Kết Luận

Như vậy, năm 2024 hứa hẹn là một thời điểm tích cực đối với tập đoàn Hòa Phát trong lĩnh vực ống thép. Thị trường tiêu thụ có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ và việc duy trì sự cạnh tranh về giá sẽ là một yếu tố quan trọng.

(*) Bài viết này được viết bởi một chuyên gia trong lĩnh vực sắt thép và không phản ánh ý kiến chính thức của tập đoàn Hòa Phát.

Thép Ống Là Gì

Thép ống là một loại vật liệu được làm từ hợp kim thép, có hình dạng hình ống. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như xây dựng, sản xuất ô tô, dầu khí, và nhiều ứng dụng khác.

Thép ống có thể được sản xuất trong nhiều kích thước và độ dày khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Nó có tính năng chịu nhiệt, chịu lực tốt, và khá bền bỉ, điều này làm cho nó trở thành một vật liệu lựa chọn phổ biến cho các công trình xây dựng và các ứng dụng công nghiệp khác.

Có nhiều loại thép ống khác nhau như thép ống hàn, thép ống đúc, và ống thép cỡ lớn với khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt. Mỗi loại có tính chất và ứng dụng riêng biệt tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án hoặc ngành công nghiệp sử dụng.

Phân loại thép ống Hòa Phát

Thép ống Hòa Phát hay sắt ống Hòa Phát được sản xuất và phân phối trên thị trường với 3 dòng sản phẩm chính bao gồm: Thép ống đen, thép ống mạ kẽm và thép ống nhúng nóng. Mỗi dòng sản phẩm được sản xuất với nhiều quy cách, kích thước và độ dày đa dạng. Phù hợp cho từng mục đích sử dụng với yêu cầu của công trình.

Thép ống mạ kẽm

Thép ống mạ kẽm là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền mạ kẽm điện phân, trải qua nhiều công đoạn cho ra sản phẩm chất lượng cao, chất lương, đ

Thép ống đen

Thép ống mạ kẽm nhũng nóng

Ống kẽm hòa phát nhúng nóng là sản phẩm tốt nhất trong các dòng sản phẩm, được nhúng nóng qua hệ thống quy trình hiện đại của Hòa PHát, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng trong điều kiện mội trương ăn mòn và han rỉ cao. 

Tại sao nên chọn ống thép Hòa Phát cho công trình, dự án xây dựng

Tại thị trường Việt Nam, Ống Thép Hòa Phát được đánh giá là sản phẩm Tại thị trường Việt Nam, Ống Thép Hòa Phát được đánh giá là sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy. Công ty Ống Thép Hòa Phát là một trong những nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu về các sản phẩm liên quan đến thép tại Việt Nam. Với quy trình sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến và sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, Ống Thép Hòa Phát cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm thép ống đạt tiêu chuẩn cao.

Các sản phẩm của Ống Thép Hòa Phát không chỉ đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế mà còn phù hợp với các yêu cầu đặc thù của thị trường Việt Nam. Đội ngũ kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của công ty luôn tận dụng sự sáng tạo và nghiên cứu để cung cấp các giải pháp thép tốt nhất cho các dự án xây dựng và công nghiệp.

Ngoài ra, Ống Thép Hòa Phát cũng chú trọng đến việc duy trì một mối quan hệ hợp tác bền vững với các đối tác và khách hàng. Sự cam kết về chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp đã giúp công ty xây dựng một danh tiếng vững mạnh trong ngành công nghiệp thép Việt Nam.

Ưu điểm của thép ống

Độ bền rất cao

Tính thẩm mỹ cao

Chi phí bảo trì thấp

Đễ dàng gia công

Những lưu ý khi mua thép ống Hòa Phát

Đối với các công trình xây dựng hiện đại, việc lựa chọn mua vật tư là rất quan trọng. Sản phẩm chính hãng chất lượng tốt không chỉ mang đến chất lượng cho công trình. Còn mang đến sự an toàn trong quá trình thi công và sử dụng, thuận tiện trong quá trình nghiệm thu của công trình. Trong quá trình mua ống thép Hòa Phát bạn cần lưu ý một số vẫn đề sau đây.

 1. Xác định mục đích sử dụng chính xác

Trước khi mua thép ống Hòa Phát, hãy xác định rõ mục đích sử dụng của sản phẩm. Có nhiều loại ống thép phục vụ các mục đích khác nhau như xây dựng, công nghiệp, hệ thống cấp nước, vv. Mục đích sử dụng sẽ quyết định kích thước, chất liệu và loại ống cần mua.

 1. Cần tính toán số lượng vật tư

Việc tính toán số lượng vật tư là một bước quan trọng trong quá trình thu mua và triển khai dự án xây dựng. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn sẽ có đủ nguyên vật liệu cần thiết mà không bị thiếu hoặc lãng phí.

 1. Dự toán được ngân sách mua vật tư cho công trình

Việc tham khảo giá thép trên thị trường và lập dự toán ngân sách cho mua vật tư. Giúp bạn nắm bắt được giá thép ống trên thị trường và biến động giá trong thời gian sắp tới. Đồng thời lập được tự toán ngân sách chính xác, tránh trường hợp thiết hụt vốn trong quá trình xây dựng

 1. Mua thép ống Hòa Phát tại các đại lý, nhà phân phối chính thức

Chọn việc mua thép ống Hòa Phát tại các đại lý và nhà phân phối chính thức. Đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được sản phẩm chính hãng, chất lượng đảm bảo, nguồn gốc rõ ràng, giá thành phù hợp, được hỗ trợ tư vẫn và các dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy

 1. Yêu cầu làm hợp đồng mua bán, tìm hiểu các điều khoản, đảm bảo quyền lợi người mua

Yêu cầu lập hợp đồng mua bán là một bước quan trọng khi mua thép ống. Điều này tạo ra một cơ sở pháp lý và một cơ chế bảo vệ quyền lợi của cả hai bên. Khi yêu cầu lập hợp đồng mua bán, quý vị nên xem xét các điều khoản như:

 • Thông tin doanh nghiệp nhà cung cấp
 • Gía thành và hính thức thanh toán
 • Thời gian và địa chỉ giao hàng
 • Quyền và nghĩa vụ của hai bên
 • Chi phí vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa
 • Điều khoản hủy và đền bù hợp động
 1. Kiểm tra chủng loại, kích thước và số lượng khi nhân hàng tại công trình

Khi bạn nhận hàng tại công trình, việc kiểm tra chủng loại, kích thước và số lượng là một bước quan trọng. Để đảm bảo rằng bạn nhận được các sản phẩm chính xác và đáp ứng yêu cầu của dự án. Dưới đây là một số bước cơ bản và hình thức để tiến hành kiểm tra:

 • Kiểm tra thương hiệu, chủng loại kích thước và số lượng theo đơn đặt hàng.
 • Kiểm tra trình trạng sản phẩm, không bị gỉ sét, mép méo, tét đầu.
 • Hình thức kiểm tra là đếm số lượng hoặc cân số lượng thực tế tại công trình.
 • Sử dụng các công cụ chuyên dung để kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Nếu bạn phát hiện bất kỳ vấn đề nào trong quá trình kiểm tra, hãy liên hệ với nhà cung cấp ngay lập tức để giải quyết tình huống. Điều này đảm bảo rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và chính xác

Địa chỉ phân phối sản phẩm thép ống Hòa Phát chính hãng

Thép Thành Đạt là nhà phân phối thép hộp Hòa Phát được ủy quyền chính thức từ nhà máy sản xuất ống thép Hòa Phát. Chúng tôi cung ứng ra thị trường tất cả chúng loại thép thương hiệu Hòa Phát. Đảm bảo chính hãng, chất lượng cao, quy cách – kích thước đa dạng, giá thành cạnh tranh nhất thị trường.

Phân phối ống thép hòa phát chính hãng
Đại lý ống thép hòa phát được ủy quyền chính thức trên toàn quốc

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối nguyên vật liệu thép xây dựng. Đội ngũ công nhân viên được đào tạo chuyên sâu, am hiểu về sản phẩm. Chúng tôi cũng luôn lắng nghe và đáp ứng mọi yêu cầu cũng như đề xuất của khách hàng. Điều này giúp chúng tôi không ngừng cải thiện và mở rộng danh mục sản phẩm, từ đó đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường xây dựng hiện nay.

Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục mang lại sự hài lòng và tin tưởng cho tất cả khách hàng của mình, đồng hành cùng họ trên mọi hạ trình xây dựng và phát triển.

Lý do lựa chọn Thép Thành Đạt là nhà cung cấp thép hộp hòa phát cho công trình

 • Chúng tôi cam kết bán đúng quy cách, kích thước, bán đủ số lượng.
 • Cam kết áp giá thép hộp Hòa Phát tại nhà máy.
 • Phân phối sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của công trình.
 • Sản phẩm chính hãng, mới 100% chất lượng đáp ứng mọi tiêu chuẩn
 • Chiết khấu % cao cho đại lý, khách hàng thân thiết lấy số lượng lớn.
 • Được hỗ trợ hoặc miễn phí vận chuyển tại công trình. Giúp tiếp kiệm chi phí, đồng thời đáp ứng tiến độ thi công của công trình.

Thông tin liên hệ tư vẫn & đặt hàng.

ĐẠI LÝ CẤP 1 THÉP THÀNH ĐẠT

VPĐD: Số 78, Đường S9, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tphcm.

Kho hàng 1: Số 1, Đường số 1, KCN Tân Tạo, H. Bình Tân, Tphcm.

Kho hàng 2: Đ. số 2, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai.

Hotline: 0933 336 337 Mrs. Hà – 0343 502 888 Mrs. Nga

Email: thepthanhdat24h@gmail.com

Website: https://thephophoaphat.com

Chia sẻ
0933 336 337
challenges-icon chat-active-icon